NEPTUNUKSEN TEMPPELI
..................................................................................................


Kuvareportaasi Neptunuksen temppelin pysytytysvaiheista.


 

   

Paroni Ludwig von Nikolay'n aikana rakennettiin Monrepos'n kartanon alueelle, Suomenvedenpohjaan pistävälle kapealle niemelle, kreikkalaistyylinen rantatemppeli. Tämän oli suunnitellut Martinelli jo 1798, mutta se rakennettiin vasta 1806.
Ludwig von Nikolay oli pyhittänyt sen Pietas-jumaluudelle, joka symbolisoi hänen arvostamiaan hyveitä eli kuuliaisuutta, tottelevaisuutta ja rakkautta etenkin vanhempia kohtaan. Puisen rakennuksen suorat viivat, monumentaaliset pilarit ja harkitut yksityiskohdat, muodostivat maalauksellisen kontrastin laakealle ulapalle avautuvalle näköalalle.
Temppeliin oli alkujaan asennettu marmorinen veistos, joka esitti pikkulasta sylissään kantavaa naishahmoa. Tätä rantatemppeliä on nimitetty myös Neptunuksen temppeliksi, sen veistoksen mukaan, joka siellä myöhemmin seisoi aina vuoteen 1944.
Temppelirakennus oli paikoillaan vielä kesäkuussa 1944, mutta sen myöhempiä kohtaloita 1950-luvulta ja sen jälkeen ei tiedetä.

Talvella 1999 esitti Pro Monrepos ry. luonnonpuistomuseo Park Monrepo'lle, että suomalaisilla on valmiutta rakentaa kyseinen temppeli uudelleen, sen entiselle paikalle.
Yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen ja Inno Center'in kanssa, Pro Monrepos ry:n toimeksiannosta arkkitehti Lauri Tiihonen rekonstruktoi temppelin uudestaan vanhojen 1920-30-luvun valokuvien ja 1980-luvun venäläisten tekemien arkeologisten kaivauksien perusteella.
Sen puusosat tehtiin elementtirakenteisina Tampereella ja tuotiin Monrepos'hon elokuussa 1999. Temppeli pystytettiin parin viikon aikana suomalaisten opiskelijoiden rakentamana Park Monrepo'n tekemille perustuksille ja se vihitään puistossakävijöiden iloksi syyskuun 22 päivä.

Symbolisoikoon tämä temppeli meidän kaikkien rakkautta Viipuria ja Monrepos'n luonnonpuistomuseota kohtaan.

Juha Lankinen
Monrepos association in Finland


Lähteet:
MONREPOS, Muistojen puutarha. Eeva Ruoff, WSOY 1993

Valokuvat:
Juha Lankisen arkisto.


***

Pro Monrepos ry. Suomesta haluaa näiden valokuvien kautta lausua parhaimmat kiitokset luonnonpuistomuseo Park Monrepo'lle, Viipurin kaupungin hallinnolle sekä kaikille niille viipurilaisille tahoille, jotka auttoivat meitä Neptunuksen temppelin rakentamisessa Monrepos'n puiston alueelle.

Lämmin kiitos yhteistyöstä.

Juha Lankinen
Pro Monrepos ry.